torsdag, mars 05, 2015

Livserfarenhet

Jag har under perioden november 2014 till januari 2015 erövrat en ny sorts livserfarenhet som har förändrat hela mitt liv. Allt började i och med en hotfull situation på min arbetsplats som i sin tur utlöste ett stresspåslag, det stresspåslaget tvingade fram en förändring av mitt liv. Jag var tvungen att korrigera mitt sätt att leva, åter igen utmana mina gamla reaktionsmönster och möta mina rädslor. Lyckligtvis behövde jag inte lösa den här kaosperioden i mitt liv på egen hand. Jag fick stöd och hjälp av min chef, företagshälsovården, vänner och bonusfamiljer. Den process som jag gick igenom under sju intensiva terapiveckor, lärde mig otroligt mycket om mig själv och jag tog stora kliv mot ett friare liv på många plan.

Min krishanterare under processen hette Krister och var bästa sortens psykolog: trevlig, lyhörd, utmanande och talade på ett språk som jag kunde relatera till känslomässigt och rent intellektuellt. Vi var en bra matchning!

Jag lärde mig om hur mitt förflutna fortfarande styr mitt nu och påverkar mina reaktionsmönster. Jag fick verktyg för att hantera och motverka dessa automatiserade reaktionsmönster.

Fiskbensmetoden var den första metoden som jag lärde mig.
Den metoden går ut på att man lyfter ut ett problemområde, i mitt fall tittade vi på rubriken: Ansvar. Det är ett problem för mig att jag känner så stort ansvar och att jag tar för mycket ansvar. Ett område som jag var helt blockerad att arbeta med innan jag fick den här metoden. I huvudet på fisken skriver man in problemet man vill jobba med, i mitt fall ansvar. På fiskbenen skriver man olika exempel på vad problemet består av, i mitt fall var det saker som 45 sekundersregeln, att göra andras jobb, att jag erbjuder mig att göra saker för att inte belasta andra, handla grejer, planering och struktur mm. När problemet har benats ut, var det lättare för mig att se att det faktiskt fanns saker som jag kunde förändra och därigenom minska min stress. Det är svårt att göra något åt " jag tar för mycket ansvar" men när jag kunde plocka ut små saker som: 45 sekundersregeln, gå och handla saker, bara göra mina arbetsuppgifter mm. ja då gick det ju att minska stressfaktorerna. Jag lärde mig att det var möjligt att förändra mitt liv och må bättre.
När man har fyllt i ett "fiskben" går man vidare till "diagram analysen". Där för man in de olika fiskbenen i de olika rutorna, de sakerna som hamnar på minussidan behöver man inte ägna så mycket tid åt i ett inledande skeende, utan de är sakerna på plussidan som man skall titta på främst och förändra. Och då framför allt rutan "Svårt att ta itu med, men ger mycket bra/bra stressreducering". Det var en bra metod för mig att att ta reda på vart jag skulle börja, vad jag skulle ta itu med först liksom för att få ut mest stressreducering. Men det var verkligen inte en lätt process för mig, det drog fram mycket ångest ur min själ att försöka förändra och rucka på dessa inlärda beteenden. Men fantastiska Krister klarade av att härbärgera min ångest och rädsla. Han klarade av att leda mig ut ur min rädsla och se möjligheterna, under hela den här förändringsfasen av mitt liv.

ABC-Metoden, lärde jag mig mest av en slump. Krister och jag fick extra tid av HRM och kunde fördjupa min process att stressreducera mitt arbetsliv (och privatliv, de hänger ju liksom ihop). Det var en metod som hjälpte mig att förstå mig själv och mina reaktionsmönster, helt på egen hand. Jag har alltid fått väldigt bra hjälp av min fantastiska terapeut när det gäller att förstå mig själv och varför jag reagerar som jag gör. Men nu kunde jag själv se sambanden. Jag använder ABC-metoden så ofta som jag behöver. A står för Aktivator, dvs. den händelse som sätter igång ett beteende, B står för Beteende, dvs. allt man gör och säger, C står för Concequenses (Konsekvenser) dvs. det som följer på ett beteende och antingen uppmuntrar beteendet eller får beteendet att avta. Man börjar med att skriva ner ett beteende som man vill förändra och skriver ner det i B kolumnen. Sedan tar man reda på vad det är som aktiverar det beteendet, och skriver in det i A kolumnen. Slutligen tittar man på vad konsekvenserna blir, antingen man fortsätter som vanligt eller om man väljer att förändra beteendet och när man har skrivit ner det i C kolumnen gör man ett val. Kanske det svåraste valet man kommer att göra, för det är inte enkelt att förändra sitt liv och rucka på inlärda reaktionsmönster och vanor.

För mig var processen som jag fick göra på Feel Good företagshälsovård tillsammans med Krister min räddning, både privat och arbetslivsmässigt. Jag investerade jätte mycket tid, kraft och energi på att verkligen försöka förändra mitt liv, för att jag är värd det. Idag lever jag ett annat liv, ett liv där balansen är upprättad mellan arbete och fritid, där båda delarna är lika viktiga. Jag är glad att min chef och arbetsgivare gav mig den här möjligheten och att jag fann modet inom mig själv att verkligen förändra mitt sätt att leva. Nu orkar jag ha fritid igen, schemalagd träning och olika sorters kreativitets utövande. Som att lära Krister, bästa sortens psykolog, att luffarslöjda. Konstaterade glatt att han var den sortens slöjdare som var lätt att handleda, men som inte kunde slöjda och prata samtidigt så han har lite att lära...