torsdag, augusti 04, 2011

Mayflower

Idag åkte vi runt i pilgrimernas tecken. Vi åkte till Plymouth kusten och tittade bland annat på ett vackert skepp.


Mayflower var det skepp med vilket engelska puritaner färdades till Nya världen, närmare bestämt till nuvarande USA. Färden företogs den 16 september till 21 november 1620 enligt den gregorianska kalendern (6 september till 11 november enligt den julianska), från Plymouth i England till Cape Cod i nuvarande Massachusetts. Dessa puritaner går i dag under namnet Pilgrimsfäderna i USA.


År 1620 landsatte Mayflower 185 emigranter, som kallade sig själva pilgrimer, på New Englands kalla, vilda stränder. De var inte de första engelsmännen i vad som i dag är USA - en första kolonisation skedde 1607 i Jamestown, Virginia. Det som gav puritanerna en speciell ställning i historien var deras åsikter. Deras bosättning i Nya världen var ett kolonialt vågspel, kontrollerat och administrerat av trosfränder i England, för att grunda ett nytt samhälle efter deras egna, religiöst baserade principer. De var dock de första engelsmännen i Nya England, New England. Mayflowers första anlöp i det nuvarande USA var den 21 november 1620 i nuvarande Provincetown på Cape Cod.


Pilgrimerna grundade en stad som de kallade Playmouth. Pilgrimernas första vinter var mycket svår på grund av den extrema kylan som rådde detta år. Under sin tid i det 'nya, landet hade pilgrimerna ännu inte sett en enda indian. När vintern led mot sitt slut fanns endast hälften av pilgrimerna vid liv. En vårdag kom en indian vandrandes till pilgrimernas by och hälsade dem välkomna till det 'nya' landet på engelska. Detta ledde till att wampanoagernas hövding Massasowit bestämde sig för att bege sig till Playmouth. En förtrupp bestående av Samusut –den som hälsat pilgrimerna välkomna- och Tiskvanto som talade bra engelska. Senare samma dag anlände Massasowit till Playmouth och ett avtal för fred och ömsesidigt beskydd förhandlades fram. Anledningen till att indianerna var så angelägna att komma överrens med pilgrimerna var att de ville få tillgång till de vitas mediciner. Ett förbund med de vita skulle också minska hotet från fientliga stammar. 
    
Tiskvanto stannade hos pilgrimerna, han lärde dem att odla och ta vara på vad naturen bjöd. Han lärde dem att tacka för maten genom en fest, tacksägelsedagen. 1621 firade pilgrimerna sin första tacksägelsefest tillsammans med wampanoagerna. Masasoit dog 1661 och eftertreddes av sin son Wamsotta som dog det följande året. 


Sedan åkte vi ut till Cap Code för att jag skulle få bada. Och vilket bad det blev sen, jättehöga vågor att hoppa i och ljummet vatten. Helt underbart och väldigt mäktigt. Älskade havet, sanden, vågorna och solen som lyste över mig. Mitt ressällskap läste bok på stranden medan jag roade mig i vattnet. En mycket härlig eftermiddag för oss båda. De lömska vågorna svalde mina solglasögon och det var ju synd, eftersom det är väldigt soligt på den här kontinenten. Jag får köpa covers på Sears.